Termíny u zahraniční platby, znáte je?

Pokud jste se někdy pokoušeli provést platbu do zahraničí, pravděpodobně jste narazili na zvláštní termíny jako je SEPA, SWIFT, IBAN nebo BIC. Tyto výrazy jsou ve skutečnosti jen zkratky pro různé prvky platebního systému, které nám pomáhají přesouvat peníze přes hranice a převádět měny. V tomto článku se Vám je pokusíme přiblížit, abyste získali přehled o tom, co tyto pojmy znamenají a jak spolu souvisí.

 

bankovní převody

 

SEPA

Začněme zkratkou SEPA, která je vyjádřením pro jednotný platební prostor v eurech (Single Euro Payments Area). Jedná se o iniciativu Evropské unie, která usnadňuje zahraniční platby v zemích, které EU sdružuje. Tyto platby umožňují rychlé a levné převody peněz mezi účty v rámci SEPA zóny.

 

IBAN

IBAN je pak zkratka pro Mezinárodní číslo bankovního účtu (International Bank Account Number). Jde o jedinečné identifikační číslo bankovního účtu pro mezinárodní platby. IBAN se skládá z kódu země, kontrolního čísla a čísla účtu. Díky IBAN jsou platby do zahraničí snazší a přesnější, protože umožňuje rychlé ověření účtu příjemce.

 

BIC

BIC je v češtině tzv. bankovní identifikační kód (Bank Identifier Code). Ten identifikuje konkrétní banku i její pobočky a pomáhá správně nasměrovat konkrétní platbu. Tento kód je důležitý zejména při platbách právě mimo SEPA zónu.

 

SWIFT

V poslední době často skloňovaný termín SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je celosvětový systém, který bankám umožňuje komunikovat a provádět mezinárodní platby. Banky používají SWIFT k výměně informací o platbách, včetně všech instrukcí pro převody peněz. 

 

mezinárodní převod

 

Abychom to na závěr pokud možno jednoduše shrnuli, tak SEPA je jednotný platební prostor mezi zeměmi EU a při provádění těchto plateb je důležité znát IBAN příjemce, které zajišťuje správné směrování peněz. Pro mezinárodní platby mimo SEPA zónu je pak třeba znát BIC banky příjemce a nakonec je celý tento systém mezinárodních plateb propojen pomocí SWIFT, který umožňuje komunikaci a přenos peněz mezi bankami po celém světě.


Doufáme, že Vám článek třeba pomohl získat jasnější přehled o pojmech užívaných při zahraniční platbě a také o tom, jak spolu navzájem souvisí. Pokud máte otázky, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poskytneme další informace a poradíme. U nás najdete výhodné kurzy a platformu pro jednoduchý převod peněz do zahraničí.