Zjednodušení europlatby - SWIFT kód už nebudete potřebovat

V dnešní době digitálního bankovnictví a globalizace finančních trhů se stále hledají způsoby, jak zjednodušit a zefektivnit přeshraniční platby. Jednou z významných změn v tomto směru je nově zrušení povinnosti zadávat SWIFT kód při provádění europlatby v rámci SEPA (Jednotná oblast pro platby v eurech). Tento krok představuje značné zjednodušení pro jednotlivce i podniky. Hlavní důvody zrušení nutnosti zadávat SWIFT:

 

 

Hlavním cílem SEPA je standardizace platebních procesů v členských zemích Evropské Unie ideálně tak, aby byly přeshraniční platby v eurech stejně snadné, rychlé a levné jako platby domácí. Odstraněním požadavku na zadávání SWIFT kódů se výrazně snižuje komplexita platebních transakcí, což je klíčové pro podporu obchodu a investic mezi zeměmi SEPA i pro lepší integraci evropských finančních trhů. 

 

 

 

V rámci SEPA platby se pro identifikaci banky a účtu příjemce používá IBAN (Mezinárodní bankovní účet), který obsahuje všechny potřebné informace pro správnou adresaci platby. Díky unikátní struktuře IBANu, zahrnujícího kód země, kontrolní číslice a kód banky, je možné platbu efektivně zpracovat bez nutnosti zadávání dalších kódů tedy i SWIFTu.

 

 

 

Vynecháním SWIFT/BIC kódů pro SEPA platby dochází k dalšímu snížení administrativních nákladů a zjednodušení procesů, což je přínosem jak pro banky, tak pro jejich klienty.Zjednodušení procesu europlatby odstraněním požadavku na SWIFT kód je významným krokem k dosažení efektivnějšího, rychlejšího a uživatelsky přívětivějšího platebního systému v Evropě. Tato změna nejenže snižuje náklady a administrativní zátěž, ale také podporuje vizi jednotného evropského platebního prostoru.