Sazebník

Používání služby EuroPlatba.cz. Zadání obchodu. Provedení směny.

0 CZK

Platba EUR v rámci Eurozóny a zemí EHP v režimu SHA, do bank podporujících SEPA platby.

0 CZK

Platba EUR do zemí mimo EHP v režimu OUR do částky 12 500 EUR. Na poplatky za vyšší platby se prosím informujte předem.

7 EUR, v jiné zdrojové měně kurzový přepočet

Platba EUR do zemí mimo EHP a do bank nepodporujících SEPA platby, do částky 2000 EUR (režim SHA je pro Vás zdarma).

20 EUR, v jiné zdrojové měně kurzový přepočet

Platba EUR do zemí mimo EHP a do bank nepodporujících SEPA platby, od částky 2000,01 EUR (režim SHA je pro Vás zdarma).

30 EUR, v jiné zdrojové měně kurzový přepočet

Platba Expres v rámci i mimo ČR (podléhá časovým limitům bank, informujte se na ně prosím předem).

Výše poplatku je v závislosti na měně a použité bance

Vrátí-li se platba z důvodu chybného zadání na straně klienta-zadavatele pokynu, bude strženo ze zasílané částky, pokud klient výši dalších poplatků nedoplatí zvlášť předem.

Ve výši všech poplatků, účtovaných bankou k tíži EasyChange s.r.o.  včetně případného opakovaného zasílání platby

Administrativní poplatek účtovaný ve specifických případech definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami a při stornu transakce pro nestandardní způsob úhrady klientem (hotově nebo kartou).

100 CZK, v jiné zdrojové měně kurzový přepočet

 

Upozornění

Tento Sazebník ruší všechny předchozí Sazebníky platné pro www.europlatba.cz

 

 

Den vydání a účinnosti: 1.12.2020