Co dělat, když přijde pokuta ze zahraničí

Blíží se dlouho očekávaná sezóna dovolených. Snad každému se při cestách v cizině stalo, že po příjezdu domů mu do schránky přišla nemilá obsílka se zprávou, že na úsekovém radaru v cizině překročil rychlost. Co v takové situaci dělat? Výše pokut v některých evropských zemích je mnohem vyšší než u nás, a může tak velmi zatížit domácí rozpočet.

mandat z zagranicy

Za jak dlouho přijde pokuta za překročení rychlosti?

Ještě před pár lety řidiči, kteří navštívili jiné země Evropské unie a byli "přistiženi" při překročení rychlosti rychlostním radarem se nemuseli obávat pokut. Výzva k zaplacení v případě pokuty ze zahraničí přicházela jen výjimečně a samotné řízení o postihu řidičů bylo poměrně složité. Zahraniční policisté museli žádat naše státní instituce o zjištění místa pobytu přestupce. Pokud však výše samotné pokuty nepřesáhla hodnotu 70 eur, bylo to jednoduše nerentabilní. Příchozí pokuty ze zahraničí byly proto vzácné.

V roce 2016 se však situace změnila - vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu, která výrazně usnadnila postihování dopravních pirátů v Evropské unii. Od tohoto okamžiku platí směrnice EU o přeshraničním poskytování informací (EUCARIS) a podle vaší SPZ si místní úřady snadno najdou vaši adresu. Tím se celý postup výrazně zkrátil a vymáhání zahraničních pokut se stalo mnohem rychlejší a efektivnější.

Zkontrolujte, jestli má výzva všechny náležitosti a nejedná se o podvrh

Výzva musí splňovat následující podmínky:

Pokuta ze zahraničí a trestné body

Dobrou zprávou pro řidiče se zdá být, že dopravní přestupky spáchané v zahraničí obvykle znamenají pokutu a nejsou trestány dalšími trestnými body. Zahraniční služby nemají možnost zadržet český řidičský průkaz, ale v některých případech to může mít za následek zákaz řízení v dané zemi.

Navýšení pokut za rychlost v Evropě

Rozhodnutí o zvyšování pokut za překročení rychlosti v Evropě je stále častější, a to zejména jako reakce na nepříznivý trend růstu počtu nehod způsobených nadměrnou rychlostí. Například ve Velké Británii byla nedávno zavedena nová škála pokut, která může vést k trestům až do výše 150% týdenního příjmu řidiče, pokud je překročena maximální povolená rychlost o více než 50%. Ve Francii, která je známá svou tvrdou politikou proti překračování rychlosti, mohou pokuty dosáhnout až 1 500 eur. Některé země, jako je Finsko nebo Švýcarsko, dokonce ukládají pokuty na základě příjmů řidiče, což může vést k mnohem vyšším částkám. Tyto zpřísněné sankce mají za cíl zdůraznit vážnost dodržování rychlostních limitů a povědomí o rizicích spojených s nadměrnou rychlostí na silnicích.

Za co všechno lze dostat pokutu v Německu? Pokuty za překročení rychlosti, parkování a další...

Německo má poměrně přísnou dopravní legislativu a systém pokut pro řidiče, který je navržen tak, aby zajistil bezpečnost silničního provozu.

 

Kdy nemusíte platit pokutu ze zahraničí?

Ve většině případů doporučujeme zaplatit pokutu ze zahraničí. Výjimkou mohou být případy, kdy byl přestupek zaevidován, ale pachatel není vlastníkem vozidla - vozidlo bylo řidiči zapůjčeno.

V takové situaci je vlastník vozidla povinen sdělit zahraničnímu orgánu údaje o řidiči, který vozidlo v danou dobu řídil.

Co dělat, když už vám obsílka do schránky přijde?

Důležitá rada je neprodlužovat a raději rychle zaplatit pokutu. Ignorováním výzvy riskujete soudní řízení, navýšení pokuty o náklady spojené s tímto procesem a zápis do policejní databáze. Tato situace by mohla příští návštěvu země zhořknout. Ze soudního řízení mohou vyplynout také zákaz řízení v dané zemi, veřejně prospěšné práce nebo domácí vězení. V extrémních případech dokonce hrozí trest odnětí svobody.

Zahraniční orgány mohou rovněž požádat českou stranu o uznání a vymáhání přestupku, takže nezaplacení pokuty není únikovou cestou.

překročení rychlosti

Platí pro pokutu ze zahraničí promlčecí lhůta?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď a nedoporučujeme spoléhat na to, že dojde k promlčení pokuty. Každá země má jiná pravidla a v tomto případě se nelze řídit českými právními předpisy, ani mezinárodními pravidly. Upozorňujeme, že ignorování pokuty neznamená, že se pokutě vyhnete. Naopak, případ bude postoupen a řešen soudní cestou.

Jak zaplatit pokutu ze zahraničí?

Všechny údaje potřebné k zaplacení pokuty jsou součástí výzvy. Nejjednodušší je provést převod SEPA prostřednictvím internetového bankovnictví, což však často zahrnuje další poplatky za konverzi měny nebo samotný převod.

V takových situacích vám pomůže služba Europlatba, díky které je zaplacení pokuty rychlé, jednoduché a bez dalších poplatků. Jak to udělat?

 

 1. Otevřete na webu nebo ve svém mobilu stránku pro platbu: Europlatba - zadání platby.

  Europlatba návod

 2. Dále si připravte doklad o vystavené pokutě, ve kterém jsou všechny potřebné údaje:

  IBAN, tj. mezinárodní číslo bankovního účtu,

  BIC nebo-li SWIFT, tj. mezinárodní kód banky, 

  - a na závěr identifikační číslo pokuty, které uvedete do Zprávy pro příjemce. Bez tohoto čísla nedokážou zahraniční úřady pokutu spárovat a hrozí, že neidentifikovanou úhradu pošlou zpět a správní řízení bude trvat dál.

 3. Na základě obdrženého potvrzení o platbě zaplatíte koruny ze svého korunového účtu na náš korunový účet vedený u EasyChange

 4. Eura následně odešleme z našeho zahraničního eurového účtu na eurový účet úřadu, který Vám pokutu vystavil. 

Proč Europlatba?