Přečtěte si je prosím pečlivě a před použitím služby se ujistěte, že jste je plně pochopili. Bez souhlasu s těmito podmínkami nemůžete využívat služeb platební společnosti Easychange s.r.o., provozovatele portálu Europlatba.cz.

 

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy o provádění spotových devizových obchodů a o poskytování platebních služeb a jsou součástí smluvní dokumentace jednorázových obchodů skrze portál EuroPlatba.cz.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Poskytovatel služeb

Obchodní společnost: EasyChange s.r.o.
Sídlo společnosti: Jungmannova 747/28, 110 00, Praha 1
IČO: 290 44 570
Zápis v OR: vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. : C 162417
Registrace u ČNB: Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/038802/CNB/570

 

(dále jako „Poskytovatel služeb“)

 

Náš vztah s Vámi

 

 

Dohled nad Poskytovatelem služeb

Dohled vykonává:

Služby

II. Definice pojmů

 

III. Způsobilost zadavatele

 

 

Uzavírání smluvního obchodu

 

 

Uživatelské účty

 

 

Žádné zplnomocněné osoby u Europlatby.cz

 

Vypořádání obchodu

Zadání příkazu

Odsouhlasení podrobností obchodu oběma stranami

 

Úhrada zadavatelem

 

Úhrada devizovým místem

Náklady na obchod

Údaje pro hladké vypořádání obchodu

 

Zadavatel garantuje, že zadal korektní údaje

Vrácená platba

Dodatečné změny příkazů

Zrušení obchodu

 

Odstoupení od uzavřeného obchodu

Neuzavření obchodu

 

Tzv. "podezřelé" obchody dle zákona č. 253/2008 Sb.

 

Časy vypořádání

Přijmutí příkazu a úhrada zadavatelem

 

Vypořádání obchodu devizovým místem

 

Směnné kurzy

 

Další podrobnosti k vypořádání obchodů

 

Další podrobnosti k poskytovaným službám

Další podrobnosti k platebním službám

 

Limity zasílaných nebo konvertovaných prostředků

 

Reklamace

 

Desatero bezhotovostních konverzí

Reklamace a řešení sporů

Poplatky

 

Historie transakcí

 

Zpracování a ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

 

Státy, do kterých zasíláme platby

 

Závěrečná ustanovení

 

 

Účinnost všeobecných obchodních podmínek